georg-rosenbaum.de

bloggt aus Bakum und aus seiner Welt

Eintritt in den Deutschen Esperanto Bund

Ich bin heute dem Deutscher Esperanto-Bund e.V. beigetreten. Das Ziel dieses Verbandes ist die Pflege und Verbreitung der neutralen internationalen Sprache Esperanto. Diese Sprache zeichnet sich dadurch aus, dass sie relativ schnell und einfach erlernbar ist. Mit dieser internationalen Sprache soll die Völkerverständigung und der kulturelle Austausch gefördert werden. Nichts ist dringlicher in einer Zeit des sich verbreitenden Nationalismus und des Krieges in Europa.

Mi aliĝis hodiaŭ Germana Esperanta Asocio. Pri Esperanto (lito en germana lingvo) Mehr Informationen zu Esperanto:

https://www.esperanto.de/de/enhavo/informi/was-ist-esperanto

Esperanto grupo en nordokcidenta Germanio – Esperanto Gruppe im Nordwesten?

Kvar Esperanto-parolantoj ĵus renkontiĝis en Wilhelmshaven. La ideo ekestis por organizi pluajn lokajn kunvenojn en la nordokcidento (Oldenburgo, Orienta Frisio, Bremeno kaj ĉirkaŭe). Ĉiuj parolantoj kaj lernantoj de Esperanto el la regiono Weser-Ems kaj la ĉirkaŭaĵo estas kore invititaj.

Se vi interesiĝas, vi ricevos pliajn informojn en niaj mesaĝilaj grupoj en Telegramo aŭ en signalo:

Telegramo: https://t.me/+NuOKpRKqct1mZGZi
Signalo: https://signal.group/#CjQKIAmweOp82LVqN6kWjbS-KFrWWHJSG5xF_DYPTwBXA9YXEhAc6gbtYh5lK8npz9j4cDHK

Vier Esperanto Sprechende trafen sich kürzlich in Wilhelmshaven. Dabei entstand die Idee, im Nordwesten (Oldenburg, Ostfriesland, Bremen und umzu) weitere lokale Treffen zu veranstalten. Dazu sind alle Esperanto Sprechende aus der Region Weser-Ems Region und Umgebung herzlich eingeladen. Wir laden auch alle ein, die mehr über Esperanto erfahren und es erlernen möchten.

Wer daran interessiert ist, erhält weitere Informationen über unsere Messenger Gruppen auf Telegram oder auf Signal:

Telegram: https://t.me/+NuOKpRKqct1mZGZi
Signal: https://signal.group/#CjQKIAmweOp82LVqN6kWjbS-KFrWWHJSG5xF_DYPTwBXA9YXEhAc6gbtYh5lK8npz9j4cDHK

Mein erstes fremdsprachiges Buch – Mia unua fremdlingva libro

Je la fino de mia Esperanto kurso mi ĵus finlegis mian unuajn fremdlingvan kaj esperantan libron. Estis tre ekscita kaj antentokapta ekde unuan ĝis lastan paĝon. „La ŝtona urbo“ de Anna Löwenstein estas ampleksa historia romano. Juna keltino en la unua jarcento de nia epoko estas portita al Romo kiel sklavo. La ŝtona urbo esploras ŝian penan lukton por adaptiĝi al la vivo en pli „progresinta” socio – kvankam, kiel oni malkovros, la kelta civilizacio ne estis tiel primitiva, kiel oni nuntempe emas supozi. En Romo ŝi ekkonas la fruajn kristanojn, kiuj estas ne sanktuloj sed aktivuloj en nova movado ofte dividita pro kvereloj kaj polemikoj. (Fonto: esperanto-buecher.de)

Zum Ende meines Esperanto Kursus habe ich gerade eben mein erstes fremdsprachliches und mein erstes Buch in der Sprache Esperanto zu Ende gelesen. Es war sehr spannend und fesselnd von der ersten bis zur letzten Seite. „La ŝtona urbo“ (die steinige Stadt) von Anna Löwenstein (britische Autorin) ist ein umfangreicher historischer Roman. Eine junge Keltin in dem ersten Jahrhundert nach Christi wurde als Sklavin nach Rom gebracht. Das Buch erforscht ihr mühsames Ringen, sich dem Leben in einer „fortschrittlichen“ Gesellschaft anzupassen, obgleich, wie man beim Lesen entdecken wird, die keltische Zivilation keinesfalls so primitiv war, wie man heutzutage zu glauben neigt. In Rom lernt sie frühe Christen kennen, die keine Heiligen sind sondern Aktivisten einer neuen Bewegung, die oft gespalten waren wegen Streitigkeiten und polemischen Diskussionen.

Infos und Bestellmöglichkeit: esperanto-buecher.de

Gründlich benutzt – suviĉe uzita „la ŝtona urbo“ von Anna Löwenstein

Verdrängt Englisch bald die deutsche Sprache?

Resumo en esperanta lingvo ĉe la fino

Längst wird an Universitäten, internationalen Organisationen und Unternehmen in Deutschland englisch gesprochen. Wer Karriere in Deutschland machen möchte, muss die englische Sprache beherrschen, denn auf internationaler Ebene ist Englisch die Wirtschafts- und Verhandlungssprache. Aber auch auf allen anderen Ebenen ersetzen englische Begriffe zunehmend deutsche Worte.

Mit der Begründung, dass Deutschland ein internationaler Wirtschaftsstandort sei, hat das Bundesministerium kürzlich Englisch als Gerichtssprache eingeführt. Außerdem soll an „Comercial Courts“ (Wirtschaftsgerichtshöfe) Verfahren rechtsmäßig in englischer Sprache durchgeführt werden. Dies ist ein weiterer Schritt, das Englische als Nationalsprache neben dem Deutschen einzuführen.

Dabei beherrscht nur ein kleiner Bruchteil der Bevölkerung Englisch besser als auf dem A-Sprachnivau, trotz intensiver Beschulung. Mit diesem Sprachniveau könnten sie an keinem Gerichtssprozess aktiv teilnehmen.

Fraglich ist, ob Englisch überhaupt als internationale Verständigungsprache geeignet ist, denn es wird hauptsächlich in Teilen der westlichen Welt gebraucht. Auch nimmt die wirtschaftliche Rolle Großbritanniens und Nordamerika tendenziell eher ab, während China und Asien zunehmend dominieren. Sollten wir vielleicht eher chinesisch oder indisch erlernen?

Ich erlerne seit einem Dreivierteljahr die internationale Verständigungssprache und beherrsche sie mindestens genauso gut wie Englisch, das ich von der fünften bis zur zehnten Klasse in der Schule hatte. Zur Zeit lese ich mein erstes Esperanto Buch zu Ende. Es wird nicht mein letztes sein.

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Die deutsche Justiz spricht jetzt englisch!

Esperanta:

La angla estas delonge parolata en universitatoj, internaciaj organizaĵoj kaj kompanioj en Germanio. Se vi volas fari karieron en Germanio, vi devas regi la anglan lingvon, ĉar en internacia nivelo la angla estas la ekonomia kaj intertraktada lingvo. Sed eĉ sur ĉiuj aliaj niveloj, anglaj terminoj pli kaj pli anstataŭas germanajn vortojn.

La angla nuntempe estas eĉ enkondukita kiel kortuma lingvo en Germanio. Ĉi tio pravigis la fakton, ke Germanio estis internacia komerca loko.

Esperanto estas multe pli facile lernebla. Ĝi nur prenis al mi tri kvaronojn de jaro por regi ĝin same kiel la anglan lingvon.

Meine Meinung zu efuels, Klimadiesel, HVO etc

Meine Meinung zu den sogenannten „klimaneutralen“ Kraftstoffen wie „efuels“, „Klimadiesel“, „HVO“ etc:

Keine Verbrennung von pflanzlichen Rohstoffen kann co2 – neutral sein, weil ja bei jeder Verbrennung CO2 in Form von Emissionen in die Umwelt frei gesetzt wird.

Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um synthetische, fossile oder andere pflanzliche Rohstoffe handelt. Auch Kohle, Erdgas und Öl entstanden vor Millionen Jahren aus abgestorbenen Pflanzenmaterial. Für mich ist die Behauptung einer „klimaneutralen“ Verbrennung und „klimaneutraler“ Kraftstoffe nichts anderes als eine Mogelpackung. Wir erreichen Klimaneutralität nur, wenn wir möglichst wenig CO2 und andere schädliche Abgase durch Verbrennung erzeugen und unsere Industrie, Mobilität und Wärmeerzeugung möglichst elektrifizieren.

Über einen berühmten Esperantisten und einer Esperanto Organisation

Pri grava Esperantisto kaj pri esperanta asocio – kadre mia esperanta retkurso mi devas rakonti pri fama Esperantisto kaj pri esperanta asocio. Mi decidis rakonti pri svisa psikologo kaj tradukisto Claude Piron kaj la Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE).

Im Rahmen meines Esperanto Kursus, den ich derzeit im Internet mache, soll ich über einen bedeutenden Esperanto-Sprecher und über eine Esperanto-Organisation berichten. Ich entschied mich für den Schweizer Psychologen und Übersetzer Claude Piron und für die katholische Esperanto Vereinigung (IKUE). Es folgen die Texte in der Sprache Esperanto.

Claude Piron

Claude Piron estis svisa Esperantisto, kiu vivis de 1931 gis 2008. Li estis psikologo kaj psikoterapisto kaj instruis en la Geneva Universitato. de 1956 ĝis 1961 li ankaŭ estis tradukisto por Unuiĝintaj Nacioj (el la ĉina, el la angla, el la rusa kaj el la hispana en la francan); poste li plu tradukadis tutmonde por la Monda Organizaĵo pri Sano ĝis 1969.

li estis membro de la Akademio de Esperanto, honora membro de UEA kaj membro de Esperantlingva Verkista Asocio.

Post sia laboro ĉe UN, li laboris por Monda Organizaĵo pri Sano tra la mondo kaj verkis multajn Esperantajn verkojn, uzis Esperanton en multaj landoj kaj instruis Esperanton ĉe la Ŝtata Universitato de San-Francisko.

Li verkis lernolibrojn, facilajn legaĵojn, romanojn, novelojn, poezion, faktolibrojn kaj artikolojn. Liaj plej famaj verkoj estas Gerda Malaperis kaj La Bona Lingvo.

Deutsch (Wikipedia): https://de.wikipedia.org/wiki/Claude_Piron

Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista

La Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE) estas asocio de katolikaj esperantistoj. Ĝi fondiĝis en 1910 kaj havas sian sidejon en Romo.

IKUE deziras disvastigi la uzon de la neŭtrala kaj facile lernebla lingvo Esperanto inter katolikoj por tiamaniere kontribui al kompreniĝo, unueco kaj paco. Ĝi krome celas diskonigi la kristanan kredon kaj funkcii kiel internacia komunumo de fideluloj. Por realigi tiujn ĉi celojn, la asocio eldonas publikaĵojn kaj organizas internaciajn kunvenojn kaj spiritajn aranĝojn. Sacerdotoj de IKUE ofte ofertas esperantlingvajn Diservojn kadre de aranĝoj de la ĝenerala Esperanto-movado.

Nuntempe IKUE kaj KELI (Kristana Esperantista Ligo Internacia) frate kaj intense kunlaboras en la spirito de ekumenismo. Dum en nacilingva medio katolikoj kaj protestantoj ankoraŭ kutimas uzi malsamajn kant- kaj preĝlibrojn, en la Esperanto-movado oni uzas ĉefe la saman libron.

Deutsch (Wikipedia): Internationale Katholische Esperanto-Vereinigung

Den Online-Personalausweis nutzen

Alle Welt redet davon, dass die Verwaltung digital werden muss. In meinem Heimatdorf ist dies eigentlich noch nicht notwendig, denn die Wege ins und im Rathaus sind bei uns auf dem Dorf noch kurz. In Berlin sieht das schon anders aus. Verwandte von mir, die in Berlin wohnen, sagen mir, dass man dort viel Zeit und Geduld braucht, wenn man einen Antrag stellen oder sein Auto ummelden möchte. Online geht einiges in Berlin schon viel schneller und einfacher.

Voraussetzung ist dafür aber ein Personalausweis mit Onlinefunktion und ein Smartphone mit NFC-Schnittstelle und der Ausweis App oder ein Laptop mit Ausweis Programm und dem USB Kartenleser. Man kann auch das Ausweisprogramm auf dem Laptop mit dem Handy verbinden und das Handy als Kartenleser verwenden.

Meine Verwandten haben auf diese Weise in Berlin ihren Online Ausweis benutzt, um vom heimischen Sofa aus ihr Auto umzumelden. Das hat mich neugierig gemacht und ich habe mir gleich die Ausweis App auf mein Handy geladen, um zu überprüfen, ob mein Ausweis auch die Onlinefunktion hat. Mein Personalausweis funktioniert online. Nun benötigte ich nur noch eine neue PIN, die mir im Rathaus in wenigen Minuten freigeschaltet wurde. Dort erklärte mir der freundliche Verwaltungsfachmann, dass man damit sich zum Beispiel in wenigen Minuten online eine Auskunft über seinen Punktestand beim Kraftfahrtbundesamt (KBA) einholen kann.

Nach ein paar technischen Problemen schaffte ich es, mein Handy mit dem Ausweis Programm auf dem Laptop zu koppeln und zum ersten Mal für die Auskunft beim KBA mit meinem Online Personalausweis zu nutzen. Das wäre zwar nicht unbedingt notwendig gewesen, aber es kann nicht schaden, zu wissen, wie man den Personalausweis auch online einsetzen kann. So ist man gewappnet, wenn Verwaltungsangelegenheiten und viele andere Rechtsgeschäfte doch einmal digital erledigt werden sollen. Es gibt heute schon einige Behörden und Unternehmen, die die Online-Ausweisfunktion anbieten. Und es werden sicher noch viel mehr werden, sicher bald auch die Gemeindeverwaltung meines Dorfes. Ein „digitales Rathaus“ gibt es bereits.

Info: https://www.ausweisapp.bund.de

Fotos: 9. Sommerbühne mit Musikverein und Chor „Cäcilia“ Bakum

Der Musikverein Bakum lud wieder zur „Sommerbühne“ ein, witterungsbedingt nicht auf dem Heimathof in Pastors Busch sondern in die Aula der St. Johannes-Schule. Das diesjährige Konzert wurde unter dem Motto „Swing and Sing“ veranstaltet. Als Gäste nahmen die Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft „Cäcilia“ Bakum teil. Den Zuhörern wurde wieder ein abwechslungsreiches Programm geboten, teilweise mit bekannten Melodien, zu denen sie mit dem Chor und dem Musikverein mitsingen konnten.

Mia unua Esperanto Kongreso – Mein erster Esperanto Kongress

Ĉijare mi unuefoje partoprenis Esperanton Kongreson. Mi vizitis Eŭropan Esperanto Kongreson en la eŭropa ĉefurbo Strasburgo. Ĉar mi ankoraŭ estas komencanto, mi estis scivolema, ĉu mi povus bone esperantan babili. Mia unua konversacio kun esperantisto estis granda surprizo por mi. Estis kun franca virino, kiu ne povas paroli la germanan kaj mi ne povas paroli la francan. Kvankam mi nur parolas Esperanton de malmultaj monatoj, ŝi diris al mi: mi povas kompreni vin bone! Mi estis tre feliĉa. Dum la Kongreso, mi facile komunikadis kun homoj el Rumanio, Francio, Svislando, Nederlando, Finnlando kaj aliaj nacioj! Estis ankaŭ bonegaj koncertoj ĉe la Kongreso. Mi nur povas rekomendi al ĉiuj akiri ĉi tiun sperton mem. (Pardonu, ĉar mi estas komencanto, eblas eraroj en la teksto.)

In diesem Jahr nahm ich zum ersten Mal an einem Esperanto Kongress teil. Ich besuchte den Europäischen Esperanto Kongress in der europäischen Hauptstadt Straßburg. Mein erstes Gespräch mit einer Esperantistin war für mich gleich eine große überraschung. Es war mit einer französischen Frau, die kein deutsch sprechen kann und ich kann nicht französisch sprechen. Obwohl ich erst wenige Monate lang Esperanto spreche, sagte sie mir: Ich kann dich gut verstehen! Ich war darüber sehr froh. Während des Kongresses habe ich mit Leuten aus Rumänien, Frankreich, Schweiz, Niederlande, Finnland und anderen Nationen unterhalten, problemlos! Es gab auch tolle Konzerte auf dem Kongress. Ich kann jedem nur empfehlen, selber einmal diese Erfahrung zu sammeln.

Abriss des alten Rathauses in Bakum

Kaum ein Thema hat die Einwohner meines Dorfes Bakum so bewegt wie der Neubau des Rathauses. Die Meinungen darüber sind immer noch gespalten. Das alte Rathaus wurde in den 80iger Jahren gebaut und war erst 40 Jahre alt. Es entsprach aber nicht mehr dem Zeitgeist und den Bedürfnissen der Verwaltung. Über den Neubau wurde in der Lokalpolitik kaum gestritten. Fast einstimmig wurde die acht Millionen Euro teure Investition im Rat der Gemeinde Bakum beschlossen. Das ist viel Geld für eine kleine Gemeinde von knapp 7.000 Seelen! Eine Renovierung des alten Rathausgebäudes und eine Erweiterung „lohne sich nicht“, wurde den Bürgern vorgerechnet. Während die äußere Fassade vielen Mitbürgern zu monströs und ortsfremd ist, wirkt es innen sehr freundlich und einladend.

Beim Abreißen von (historischer) Bausubstanz waren die Bakumer schon immer radikal. Es steht kaum noch ein historisches Gebäude im Ortskern. Auch relativ neue Gebäude wurden sehr schnell wieder abgerissen. Der alte Kindergarten, die Volksbank, mehrere Gastwirtschaften im Ortskern, darunter die Gastwirtschaften Alma Geising und Beckmann sowie die Schmiede Fette und die alte Mühle wurden abgerissen. Das ist in der Historie des Dorfes nur ein Bruchteil der Gebäude, die im Zeitverlauf abgerissen wurden. Wenn mein Großvater sehen würde, wie heute „sein“ Heimatdorf aussieht, wäre er sicher schockiert. Von dem historischen Dorf aus seiner Zeit ist nichts mehr wiederzuerkennen! Es steht noch die Kornbrennerei Meistermann, der Saalbetrieb ist allerdings schon lange geschlossen. Und das Gebäude des früheren Modehauses C. Rosenbaum.

Allerdings würde er sich auch über die Veränderung seines früheren Wohn- und Geschäftshauses C. Rosenbaum mit damaliger Landwirtschaft wundern. Aus dem früheren Laden und dem Viehstall ist eine Krankengymnastik mit Fitnesszentrum entstanden. Das einzige, was noch an die alte Geschichte des Hauses erinnert, ist die Diele, in der noch einige Gegenstände und Bilder aus seiner Zeit in Ehren gehalten werden, darunter das „Hökerregal“ (Verkaufsregal) des Kolonialladens, der dort an gleicher Stelle betrieben wurde. Ansonsten wurde auch in diesem Haus alles komplett verändert.

Nichts ist so beständig in Bakum wie der Wandel!

« Ältere Beiträge

© 2024 georg-rosenbaum.de

Theme von Anders NorénHoch ↑